Zadnja posodobitev februar 16th, 2024 9:13 pop

Podporni član kluba

Podporni člani

Podporni član kluba je vsakdo, ki želi sodelovati pri dejavnostih kluba. Pogoj za pridobitev članstva je ustrezno izpolnjena pristopna izjava in plačana članarina za tekoče leto. Članarina za podporne člane je letna. Minimalna višina članarine za podporne člane znaša 10 EUR. Letna članarina je lahko tudi višja, glede na zmožnost posameznika – podpornega člana kluba.

Podporni član kluba postane član na podlagi sklepa uporavnega odbora. Le ta pogleda ustreznost izpolnjenih pristopnih izjav in plačanih članarin, ki so bile posredovane klubu med dvema posameznima sejama upravnega odbora.

Podporni član kluba mora poravnati svoje obveznosti iz naslova članarine najkasneje do 31. marca za tekoče leto. V primeru, da zamuja s plačilom svojih obveznosti, se lahko proti podpornemu članu sprožijo postopki, ki so predvideni v Statutu Klubu malega nogometa Olimpija. Predhodno se izkoristijo druge možnosti izterjave zapadle članarine, kot so pisni opomin o neplačilu in podobno.

klinite na spodnjo sliko za prenos pdf datoteke, ki jo natisnete in izpolnite, ter podpisano pošljete na naslov ali dostavite osebno. Hvala ekipa KMN Olimpija.

vpisni_obrazec